SORULAR ve CEVAPLAR

SORULAR CEVAPLAR

Soru: Neden SRC 5 belgesi almalıyım?
Cevap: Tehlikeli madde taşıyan tüm sürücülerin bu belgeyi almaları kanunen zorunludur. Ayrıca bu işte çalışmak isteyen tüm kişilerin bu belgeyi önceden alarak yeni iş imkanlarına sahip olmaları açısından önemlidir.

Soru: SRC 5 belgesinin süresi ne kadardır ?
Cevap: SRC 5 belgesinin geçerlilik süresi 5 (beş) yıldır.

Soru: SRC 5 belgesinin yenilenmesi için ne yapılması gerekir?
Cevap: SRC 5 belgesi sahipleri, belgelerinin geçerlilik süresinin bitiminden önceki 6 (altı) ay içerisinde yenileme eğitimine katılmaları ve bu eğitimler sonunda Bakanlıkça düzenlenecek sınavda başarılı olmaları halinde mevcut belgenin geçerlilik tarihinin bitiminden itibaren beş yıl süreyle geçerli olmak üzere yeni SRC 5 belgesi verilir.

Soru: Yenileme eğitimleri ne kadar sürer?
Cevap: ADR Temel Yenileme Eğitimi, ADR Temel Eğitimi kapsamındaki konulara ilişkin güncellemeler ve değişimi kapsayacak şekilde hazırlanan (en az ADR Temel Eğitiminin yarı süresindeki) eğitimdir.

Add comment